Ubezpieczenie ochrony prawnej

W pakiecie Hestia 7 dostępne jest ubezpieczenie ochrony prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia to koszty ochrony prawnej poniesione w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym przepisami polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami, prowadzonych z udziałem ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego, a w szczególności:

  • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej
  • koszty opinii biegłych i/lub rzeczoznawców
  • koszty dokumentacji dowodowej
  • opłaty sądowe, skarbowe lub administracyjne służące ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty postępowania w pierwszej instancji w czasie trwania odpowiedzialności Ergo Hestii (zakres i wyłączenia zgodnie z OWU).

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania oferty na ubezpieczenie ochrony prawnej w Ergo Hestii.

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z naszych zasobów. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Działanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej >>>